Maestria Office S.A.Maestria Office S.A.

Een team bij Maestria Office

In de loop der jaren heeft Maestria Office steeds zijn familiale karakter kunnen bewaren en ruim aandacht besteed aan de menselijke dimensie. Het menselijk aspect is van primordiaal belang en wijst op flexibiliteits kwaliteiten.

Het onderhoud van de werkruimten gaat uiteraard gepaard met nauwe banden tussen de klant en de “netheidleverancier”. De dagelijkse rechtstreekse contacten tussen beide partijen bouwen een vertrouwensrelatie op.

Met het oog deze vertrouwensrelatie uit te diepen voert Maestria Office een zeer strenge selectie-en aanwervingsbeleid. Dit ten einde een regelmatige personeelsrotatie te ontlopen en te mijden. Rotatie die dé valstrik is in de schoonmaaksector en die zodanig wordt zwart beschilderd. De klant van Maestria Office krijgt dus altijd met dezelfde personen te maken.

Op de werkplunje van elke arbeider prijkt een badge met het logo van Maestria Office en een identiteitskaart met daarop zijn naam en voornaam, zijn RSZ-nummer en – in geval van buitenlandse werknemer – het nummer van zijn werkverguning.

Buiten deze voor de klant praktische en geruststellend initiatief, waarborgt Maestria Office hiermee een strakke naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst alsook van de RSZ-voorschriften.

 

MAESTRIA N.V.

Wie achter is ?

CEO

ALAIN HENRION

CEO

HÉLÈNE EVRARD

Maestria Office S.A.

MEER VAN 30 JAAR ERVARING